Delavnica o pripravi osebnega izobraževalnega načrta za priseljence
13. in 14. decembra smo Andragoškem centru izpeljali delavnico z naslovom Osebni izobraževalni načrt za različne ciljne skupine odraslih udeležencev – OIN za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo.

Delavnice se je udeležilo 17 strokovnih delavcev in učiteljev iz različnih organizacij, ki se pri svojem delu srečujejo s priseljenci (ljudske univerze, različna kulturna društva, prostovoljci, knjižnice in drugi izobraževalni zavodi).

Udeleženci so bili z vsebino usposabljanja zadovoljni (skoraj 60 odstotkov), kot najbolj zanimive so izpostavili naslednje teme: priprava osebnega izobraževalnega načrta, pravni položaj migrantov in zakonodaja v Sloveniji ter omrežja organizacij, ki delajo z migranti. Tudi učna gradiva in delo predavateljic so pohvalili. Posebej so izrazili, da bi za svoje delo potrebovali bolj poglobljene vsebine o reševanju težav s pravnim položajem migrantov in odpravljanju ovir, s katerimi se tujci v Sloveniji srečujejo ter vsebine o pravic priseljencev in njihove možnosti.

 


Udeleženci delavnice


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 09:14:01