Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih

31. januarja in 1. februarja 2011 smo v okviru aktivnosti usposabljanja andragoških delavcev v skladu z aktualnimi potrebami, za učitelje in predavatelje iz Ljudske univerze Nova Gorica, izpeljali delavnico z naslovom Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih. Na delavnici, ki jo je vodila mag. Nikolaja Munih, je bilo prisotnih 26 udeležencev.

V dveh dneh intezivnega dela so se udeleženci seznanili s splošnimi značilnostmi načrtovanja učenja in izobraževalnega procesa. Spoznali so različne metode in tehnike, ki se najpogosteje uporabljajo v praksi in jih tudi praktično preizkusili. Ob zaključku izobraževanja so oblikovali lasten učni načrt uporabe novih načinov pri izvajanju programov izobraževanja.

Kljub temu, da je bilo praktičnega dela veliko, so nekateri udeleženci v evalvacijskih vprašalnikih napisali, da bi si želeli še več praktičnih vaj in predstavitev. Na splošno pa so bili z izpeljano delavnico zadovoljni, znanje, ki so ga pridobili, pa bodo lahko koristno uporabili pri svojem nadaljnjem delu.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:38:02