Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

V prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije smo 1. in 2. februarja 2011 uspešno izpeljali delavnico Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja. Udeležilo se jo je 19 kmetijskih svetovalcev iz celotne Slovenije, vodila jo je predavateljica Sandra Bohinec Gorjak.

Udeleženci so se na začetku seznanili z najbolj pogostimi teoretičnimi opredelitvami kompetenc in pridobili jasen vpogled v vlogo komunikacijskih kompetenc na področju izobraževanja odraslih. V nadaljevanju delavnice pa so osvojili veliko praktičnih veščin, ki jim bodo lahko v pomoč pri nadaljnjih ravnanjih v izobraževalnem procesu.

Ob zaključku usposabljanja nas je zanimalo, kako so bili z izobraževanjem zadovoljni. V evalvacijskih vprašalnikih so udeleženci izrazili veliko zadovoljstvo nad predavateljico in vsebinami, ki so jim bile posredovane. Zahvalili so se nam za dobro opravljeno delo in napisali, da bi si želeli, da bi tovrstna izobraževanja postala del njihovega stalnega strokovnega spopolnjevanja.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:56:17