Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

Od 14. do 16. februarja smo v prostorih Slovenskih železnic uspešno izpeljali že drugo usposabljanje za andragoško delo z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja, ki sta ga vodila Mirjam Dominko, prof. in Miran Morano, univ.dipl. andragog in sociolog.

Delavnice se je udeležilo 20 notranjih trenerjev iz različnih koncev Slovenije. V treh dneh intenzivnega dela so se  naučili, kako pripraviti spodbudno okolje za učenje in vzpostavljati ter ohranjati dober stik v skupini, kako upravljati s seboj in skupino ter samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator). Spoznali so osnovna načela izobraževanja odraslih in andragoškega ciklusa, ob zaključku usposabljanja pa so pripravili tudi kratko predstavitev strokovne vsebine in jo predstavili skupini udeležencev, od katerih so dobil povratno informacijo.

V evalvacijskih vprašalnikih je večina udeležencev delavnico ocenila kot odlično, posebej pa so pohvalili oba predavatelja, njuno strokovnost, izvirnost  in način podajanja vsebin.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:54:07