OIN za delo s priseljenci

7. in 8. aprila smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali drugi delavnico modula Osebni izobraževalni načrt (OIN) za različne ciljne skupine, ki se osredotoča predvsem na pripravo OIN za priseljence.

Tokratne delavnice se je udeležilo 11 slušateljev iz različnih organizacij, večinoma iz ljudskih univerz, nekaj pa tudi različnih društev in neprofitnih organizacij.

Udeleženci so bili z izvedbo in vsebino zelo zadovoljni in mnenja, da je bilo razmerje med teoretičnim in praktičnim delom primerno. Tudi organizacijo delavnice so pohvalili, visoko pa so ocenili obveščanje udeležencev pred izvedbo usposabljanja ter upoštevanje želja in potreb udeležencev.


Udeleženke delavnice


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.09.2021, 05:16:06