Usposabljanje učiteljev v programu Začetna integracija priseljencev - ZIP

Konec marca (28.-30.3.2011) je na Andragoškme centru Slovenija potekala tridnevna delavnica usposabljanja učiteljev v programu Začetna integracija priseljencev - ZIP.

Usposabljanja, ki je namenjeno predvsem predstavnikom organizacij, ki že izvajajo tečaje slovenskega jezika za tujce ali tečaje spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve, ali pa tiste organizacije, ki so se prijavile na razpis Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) za izvedbo navedenih programov, se je udeležilo 28 učiteljev slovenskega jezika za priseljence ter drugih strokovnih delavcev, ki se pri svojem delu srečujejo s priseljenci.

Udeleženci so bili z izvedbo in vsebino na splošno zadovoljni, kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili naslednje teme: pravni vidiki, medkulturni kompetence in medkulturni dialog, položaj delavcev na trgu dela, OIN ter celotno delavnico, ki je potekala tretji dan usposabljanja, ko so se učili tujega jezika in se aktivno vključevali v izvedbo programa ZIP.

Naslednje usposabljanje za učitelje v izobraževalnem programu ZIP bomo organizirali v letu 2012.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 05.06.2020, 12:13:03