Obiskali so nas študenti 1. letnika pedagogike in andragogike

Pod mentorstvom prof.dr. Nives Ličen je v četrtek, 5. maja, Andragoški center Slovenije obiskalo 39 študentov 1. letnika pedagogike in andragogike s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Študentje so se seznanili z vlogo Andragoškega centra Slovenije na področju izobraževanja odraslih ter različnimi razvojnimi in raziskovalnimi projekti, posebej pa so spoznali izobraževalno dejavnost ACS, projekta TVU in PUM ter knjižnico, kjer si lahko izposojajo različno strokovno literaturo.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 19:21:50