Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev

15. in 18. aprila smo na ACS izpeljali dvodnevno delavnico z naslovom Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev.

Delo je potekalo v manjših skupinah, udeleženci pa so bili na splošno zadovoljni z vsebino in izpeljavo spopolnjevanja. Kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili tehnike ozaveščanja konflikov, reševanje konfliktov ter praktične vsebine oz. delo na primerih.

Glede na aktulano tematiko, s katero se vsakodnevno srečujejo, bi potrebovali nekoliko več časa - predlagali so podaljšanje programa za vsaj še en dan.

Tudi organizacijo usposabljanja so visoko ocenili (povprečna ocena 4,73 na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen), posebej pa pohvalili obveščanje udeležencev pred izvedbo ter upoštevanje želja in potreb udeležencev.


Predavateljica na delu


Predstavitev dela ene izmed skupin


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 07:30:41