Delavnica za notranje trenerje slovenskih železnic

Od 10. do 12. maja smo v prostorih Slovenskih železnic uspešno izpeljali že tretje usposabljanje za andragoško delo z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Na delavnici je bilo prisotnih 14 udeležencev iz različnih koncev Slovenije. V treh dneh intenzivnega dela so se  naučili pripraviti spodbudno okolje za učenje, vzpostavljati in ohranjati dober stik v skupini, upravljati s seboj in skupino ter samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator). Spoznali so osnovna načela izobraževanja odraslih in andragoškega ciklusa, ob zaključku usposabljanja pa je vsak udeleženec pripravil tudi kratko predstavitev strokovne vsebine in jo predstavil skupini udeležencev, od katerih je dobil povratno informacijo.

Usposabljanje sta vodila Mirjam Dominko, prof. in Miran Morano, univ.dipl. andragog in sociolog.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:53:24