Nadaljevali smo z usposabljanjem notranjih predavateljev in trenerjev slovenskih železnic

V maju smo nadaljevali z usposabljanji za notranje predavatelje in trenerje Slovenskih železnic. Izpeljali smo tri delavnice z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja. Na prvi, ki je potekala od 10. do 12. maja je bilo prisotnih 14 udeležencev, na drugi, ki je potekala od 23. do 25. maja je bilo prisotnih 15 udeležencev, tretje delavnice, ki je potekala 30., 31. maja in 1. junija pa se je udeležilo 17 udeležencev.

Usposabljana so potekala v prostorih Slovenskih železnic v Ljubjlani, vodila sta jih zunanja sodelavca Andragoškega centra, Mirjam Dominko, prof. in Miran Morano, univ. dipl.andr. in soc

V treh dneh intenzivnega dela so se udeleženci naučili pripraviti spodbudno okolje za učenje, vzpostavljati in ohranjati dober stik v skupini, upravljati s seboj in skupino ter samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator).

Izpeljave posameznih delavnic so udeleženci ocenili kot zelo dobre. Pohvalili so oba predavatelja, njuno strokovnost, izvirnost  in način podajanja vsebin, zelo so bili zadovoljni, ker so imeli  možnost in priložnost pripraviti lastno predstavitev določene teme in jo predstaviti skupini.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:37:24