Trening učinkovite komunikacije in vodenja

Za zaključeni skupini vodij sektorjev in vodij oddelkov smo 7. in 9. junija 2011 v prostorih IZUM-a v Mariboru izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Trening učinkovite komunikacije in vodenja.

Udeleženci so spoznali različne načine in pravila komunikacije ter se naučili posredovati ustrezno povratno informacijo, ki jim bo lahko v pomoč pri ohranjanju dobrih medosebnih odnosov.

Obe skupini sta bili tako z vsebino kot samo izvedbo delavnice zelo zadovoljni, še posebej so pohvalili predavateljico Ksenijo Špiler Božič.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 17:45:28