Razvoj učiteljeve poklicne poti - modul Poklicanost

Konec maja (24. do 26. maj 2011) je potekal drugi modul z naslovom Poklicanost. Tridnevni modul je del izobraževalnega programa Razvoj učiteljeve poklicne poti, ki ga letos pilotno izpeljujemo na Andragoškem centru Slovenije.

7 udeležencev je spoznalo vplive osebnega psihosocialnega razvoja in družinskih odnosov na razvoj kariere ter vplive dosedanjih izbir v karieri skozi ovrednotenje zahtev in pričakovanj okolja ter potreb posameznika. Seznanili so se z ovirami (vzpodbudami) v karieri in koraki, ki omogočajo spremembo toka kariere v zaželeno smer. V drugem delu modula so spoznali postopke izdelave osebnega načrta, nadgradili osnutke individualnih kariernih programov iz prvega modula ter izdelali osnutek osebnega načrta kariere za preusmerjanje toka kariere.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 20:01:33