Usposabljanje strokovnih delavcev v programu Knjige so zame

25. in 27. maja 2011 smo na Andragoškem centru Slovenije uspešno izpeljali usposabljanje strokovnih delavcev v programu Knjige so zame, ki obsega 2 delavnici v skupnem obsegu 16 ur. Usposabljanja so se udeležili strokovni sodelavci iz izobraževalnih organizacij, ki so bila izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013.

Na prvi delavnici so udeleženci spoznali primer izvajanja programa v praksi in se seznanili z pomenom in razsežnostmi branja. Drugi dan usposabljanja je bil namenjen spoznavanju načina oblikovanja in faz razvoja bralne skupine, postopku izbora primerne literature in prilagajanju le-te skupini ter prikazu branja v skupini.

Usposabljanja se je udeležilo 24 udeležencev.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.05.2022, 17:38:30