Zaključili smo s tretjim modulom Menedžment v e-izobraževanju

16. junija 2011 smo zaključili z usposabljanjem v modulu 3: Menedžment v e-izobraževanju. Usposabljanje, ki sta ga vodili dr. Lea Bregar in mag. Margerita Zagmajster, je potekalo v obliki e-izobraževanja v spletni učilnici, organizirano pa je bilo tudi uvodno (12.5.2011) in zaključno srečanje (16.6.2011).

Udeleženci so med usposabljanjem pridobili temeljne informacije o pojmu menedžment in o pomenu, funkcijah in ravneh menedžmenta ter o posebnostih menedžmenta e-izobraževanja, se seznanili z osnovnimi ekonomskimi vidiki e-izobraževanja kot so stroški e-izobraževanja v organizaciji, merjenje učinkovitosti in uspešnosti e-izobraževanja ter si pridobili temeljna znanja za pripravo poslovnega načrta v e-izobraževanju in se seznanili z organiziranjem in vodenjem e-izobraževanja v organizaciji tako s pedagoškega, kot tudi z administrativnega in tehničnega vidika.


Predstavitev individualne naloge


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:04:04