Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj

11. julija smo zaključili s štiridnevnim usposabljanjem za trajnostni razvoj (delavnica je potekala 8.6. - ACS, 17. in 18.6. - Solčava ter 11.7. - ACS), katerega se je udeležilo 12 udeležencev.

Kljub temu, da je večina udeležencev pred vključitvijo v program slabo poznala problematiko trajnostnega razvoja, so bili zelo zadovoljni z izpeljanim usposabljanjem, visoko pa so ocenili delo na terenu, gradivo in predavatelje (povprečne ocene 4,83, 4,60 in 4,50 na lestvici od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično)). Vsebino programa so ocenili kot ustrezno, razmerje med teoretičnim in praktičnim delom pa primerno. Kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili naslednje: ekosistem, ogljični odtis in predstavitev projektnih primerov na zaključni delavnici.

Kot so zapisali v evalvacijskih vprašalnikih, bodo pridobljeno znanje uporabili pri svojem nadaljnjem delu, pripravi različnih projektov, pa tudi v zasebnem življenju.


Skupinska slika "na terenu"


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 18:46:58