Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih

23. avgusta 2011 smo za zaključeno skupino učiteljev Šolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku uspešno izpeljali pilotno izvebo delavnice Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih.

Delavnice se je udeležilo 17 učiteljev, izvajalka programa je bila zunanja sodelavka Andragoškega centra, mag. Andreja Jelen Mernik. Udeleženci so bili z izpeljanim usposabljanjem zelo zadovoljni. V evalvacijskih vprašalnikih so pohvalili vsebino programa, izpostavili so naslednje vsebine: postavljanje ciljev, načrtovanje časa in osebna učinkovitost in načrtovanje in organizacija dela. 

Všeč jim je bila dinamika in raznovrstnost dela ter oseben pristop predavateljice, ki je ves čas spopolnjevanja dobro skrbela za to, da so vsi udeleženci aktivno sodelovali in jih je, po njihovem mnenju, ravno prav vključevala.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 08:03:23