Sodobni pristopi k učenju in poučevanju

3. septembra 2011 smo za učitelje odraslih iz UPI-LU Žalec izpeljali delavnico Sodobni pristopi k učenju in poučevanju. Na delavnici je bilo prisotnih 24 udeležencev. Poudarek je bil predvsem na prepoznavanju značilnosti izobraževanja odraslih, spoznali pa so tudi različne načine in metode, kako lahko oblikujejo predavanje glede na različne učne tipe.

Z izpeljano delavnico so bili udeleženci zelo zadovoljni. Pohvalili so predavateljico prof. Mirjam Dominko, ki je podane vsebine podprla s praktičnimi primeri, Andragoškemu centru kot organizatorju spopolnjevanja pa so se zahvalili za pridobljeno novo znanje in prijetno preživeto sobotno dopoldne.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 06:08:53