Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

28. septembra 2011 smo za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev Fakultete za logistiko v Celju izpeljali delavnico Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja. Udeleženci, na delavnici jih je bilo prisotnih 18, so se najprej seznanili s teoretičnimi opredelitvami kompetenc, v nadaljevanju pa so spoznali Korthagenov model jedrne refleksije in se seznanili z različnimi ravnmi refleksij (na ravni okolja, vedenjskih vzorcev, kompetenc, identitete in poslanstva). 

Udeleženci so bili z izpeljano delavnico zelo zadovoljni. Pohvalili so predavateljico Sandro Bohinec Gorjak, ki je po njihovem mnenju vsebine predstavila zelo sistematično in jih podprla s praktičnimi primeri. Andragoškemu centru kot organizatorju spopolnjevanja pa so se zahvalili za vsebinsko dobro pripravljeno delavnico.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 09:13:30