Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih

Med jesenskimi počitnicami (3. in 4. november) smo za zaključeno skupino učiteljev Šolskega centra Ptuj izvedli prilagojen program z naslovom Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Dvodnevne delavnice se je udeležilo 34 učiteljev Višje strokovne šole, ki so pod vodstvom Natalije Žalec, spec., Raduške Žepič in Brede Zupanc spoznali nacionalni in izvedbeni kurikul v individualnem organizacijskem modelu oz. obliki, ocenjevenje kot element kurikula, kako načrtovati pred vpisom v program in spoznati udeležence, kako pripraviti osebni izobraževalni načrt ter spremljati izpeljavo izvedbenega načrta v individualnih organizacijskih oblikah.

Z izpeljanim usposabljanjem je bilo na splošno zadovoljnjih oz. zelo zadovoljnih 91,6% udeležencev, z vsebino pa skupaj 90,5% udeležencev. Kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili uvodno spoznavanje udeležencev, načrtovanje ocenjevanja in priprava osebnega izobraževalnega načrta. Posebej so pohvalili predavateljico Raduško Žepič.


Polna predavalnica


Predavateljica Natalija Žalec


Predavateljica Breda Zupanc


Igra vlog z Raduško Žepič


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 07:06:43