Za nami je pilotna izvedba programa o pripravi e-gradiv

24. in 25. novembra smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali pilotno izvedbo programa Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov. Kljub kratkem roku za prijavo je bilo zanimanje za udeležbo izredno veliko, zaradi omejitve števila udeležencev smo morali 10 posameznikov zavrniti. Tokratnega usposabljanja se je udeležilo 26 udeležencev iz različnih organizacij, večinoma organizatorjev izobraževanja in strokovnih sodelavcev.

Več kot polovica udeležencev (skoraj 56%) je bila z izpeljanim usposabljanjem na splošno zadovoljna, nekaj manj kot 40% zelo zadovoljna. Z vsebino usposabljanja je bilo na splošno zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih skupaj 89,5% udeležencev. Kljub temu, da je bil delavniškemu delu namenjen skoraj cel dan, bi si udeleženci želeli še več praktičnega dela, kar potrjuje, da je potreba po znanjih priprave e-gradiv zelo velika. Predlagali so tudi nadaljevanje usposabljanja, kjer bi v celoti pripravili svoje e-gradivo. Posebej so pohvalili predavatelja Radovana Krajnca, med temami pa sta izstopali Predstavitev programa eXe in Izdelava e-gradiva s programom eXe.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 06:20:14