Pilotna izvedba programa Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

Za zaključeno skupino učiteljev Šolskega centra Celje smo 10. in 11. junija izpeljali program Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Glede na potrebe višješolskih učiteljev smo program vsebinsko in časovno prilagodili.

Na tokratni delavnici so prevladovali moški udeleženci (92%), večina z univerzitetno izobrazbo, skoraj tretjina pa je imela končan magisterij ali doktorat (32%). Skoraj dve tretjini udeležencev je bilo na splošno zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih z izpeljanim usposabljanjem in z vsebino usposabljanja. Kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili ocenjevanje, oblikovanje teme in določanje ciljev projektnega dela.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 19:41:57