Obiskali so nas italijanski učitelji

V okviru študijskega obiska Leonardo de Vinci Mobility "N.ET.W.O.R.K. 2" in v organizaciji Centra RS za poklicno izobraževanje nas je v četrtek, 1. decembra 2011, obiskalo 6 učiteljev iz Italije, ki poučujejo mladino in odrasle v formalnem izobraževanju.

Mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, jih je pozdravil in predstavil Andragoški center, mag. Peter Beltram je na zanimiv način osvetlil sistem izobraževanja odraslih, Neda Đorđević pa je predstavila andragoško spopolnjevanje in vlogo ACS na področju izobraževanja odraslih.

Ob koncu predstavitev so se predstavili tudi obiskovalci. Odšli so z željo, da bi v prihodnje sodelovali na podobnih področjih.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 09:06:58