Vodenje in motiviranje odraslih udeležencev s sodobnimi pristopi

Za zaljučeno skupino učiteljev in predavateljev Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto smo 8. decembra uspešno izpeljalli delavnico z naslovom Vodenje in motiviranje odraslih udeležencev s sodobnimi pristopi. Na delavnici je bilo prisotnih 20 udeležencev, vodil jo je zunanji sodelavec Andragoškega centra, Miran Morano.

Udeleženci so bili z vsebino delavnice, učnimi metodami in učnim gradivom, ki so ga prejeli, zelo zadovoljni. Kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili: motivacija za izobraževanje, oblikovanje predavanj za različne učne tipe ter organiziranje in moderiranje dela v skupini.

Predavatelj Miran Morano je več kot izpolnil njihova pričakovanja, všeč jim je bila njegova energičnost in odnos do udeležencev. Ena udeleženka je napisala: "Zasejali ste kar nekaj semen in upam, da mi bo uspelo vzgojiti rožico".

 

 

 

 

 


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 09:12:49