Izpeljano spopolnjevanje osebja v središčih za samostojno učenje – tema Spletni viri za samostojno učenje

Za vodje in mentorje v središčih za samostojno učenje smo tudi letos na projektu ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 v okviru naloge Spopolnjevanje vodij in mentorjev v središčih za samostojno učenje organizirali enodnevno delavnico, na kateri so udeleženci spoznali različne spletne vire za samostojno učenje.

Predavateljica mag. Maja Božič je udeležencem predstavila bibliografske baze (COBISS in SICRIS), uradne informacije (Uradni list RS, zakonodaja.gov, SURS, …), različne digitalizirane vire (Dlib, Kamra, Europeana…), prosto dostopne znanstvene vire  (DOAJ, Google Scholar …) ter možnosti, ki jih ponuja Google pa tudi spletne enciklopedije (Wikipedija) in socialna omrežja (Twitter, Facebook, blogi).

Udeleženci so bili z izpeljano delavnico zelo zadovoljni, informacije, ki so jih prejeli, so po njihovem mnenju zelo uporabne pri delu v središčih za samostojno učenje in hkrati so bile tudi strokovno predstavljene, saj je predavateljica znala povezati stroko s prakso, predstavila jim je pomen spletnih virov za njihovo vsakdanje delo in uporabnost za udeležence središč za samostojno učenje. Delavnice, ki je potekala 23. januarja 2012, se je udeležilo 22 udeležencev.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 09:48:44