Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih

V začetku februarja 2012 smo v okviru aktivnosti Usposabljanje za andragoško delo in s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za šolstvo in šport, za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev Fakultete za logistiko v Celju, uspešno izpeljali delavnico Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih.

Na delavnici je bilo prisotnih 15 udeležencev, izvajalka je bila zunanja sodelavka Andragoškega centra, mag. Andreja Jelen Mernik. Udeleženci so bili z izpeljanim usposabljanjem zelo zadovoljni. V evalvacijskih vprašalnikih so pohvalili vsebino programa, izpostavili so predvsem naslednje vsebine: postavljanje ciljev, načrtovanje časa in osebna učinkovitost in načrtovanje in organizacija dela. 

Zelo so bili zadovoljni s predavateljico, všeč jim je bil njen oseben pristop in dinamika dela, ves čas spopolnjevanja pa je tudi dobro skrbela za to, da so vsi udeleženci aktivno sodelovali.  


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 19:41:40