Ocenjevanje in priprava udeležencev na ocenjevanje

1. in 2. februarja 2012
 smo na ACS-u pilotno izpeljali program, ki smo ga razvili v letu 2011, z naslovom Ocenjevanje in priprava udeležencev na ocenjevanje.

Delavnice se je udeležilo 21 strokovnih delavcev, večinoma organizatorjev izobraževanja (skoraj 40%), ki se pri svojem delu srečuje (tudi) z ocenjevanjem znanja. Večina udeležencev (72%) je bila na splošno zadovoljna oz. zelo zadovoljna z izpeljanim usposabljanjem, med najbolj zanimive teme so izpostavili načrt ocenjevanja in pripravo opisnih kriterijev. Pogrešali so primere s področja neformalnega izobraževanja in sodobnih oblikah učenja in izobraževanja - e-izobraževanja.

Z organizacijo usposabljanja je bilo na splošno zadovoljnih oz. zelo zadovoljnjih skoraj 90% udeležencev. Dobro so ocenili obveščanje udeležencev pred izvedbo usposabljanja ter prostor in pogoje za delo, motilo pa jih je, da smo zaradi aktualnih tem/vsebin občasno presegli čas in preskočili odmor za kavo.


Mag. Sonja Sentočnik


Dr. Janez Bečaj


Delavnica s predavateljico Bredo Zupanc


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 06:50:29