Uspešno smo izpeljali tretjo izvedbo programa Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih

15. februarja 2012 smo v prostorih Andragoškega centra izpeljali tretjo izvedbo programa Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih. Na delavnici  je bilo prisotnih 20 udeležencev iz različnih izobraževalnih organizacij iz vse Slovenije, največ jih je prihajalo iz Ljudskih univerz in srednjih šol. Glede na vlogo, ki jo v organizaciji opravljajo, je bila skoraj polovica organizatorjev izobraževanja, z več kot 40 odstotki je bila najbolje zastopana starostna skupina od 31 do 40 let.

Tudi ta skupina udeležencev je bila z izpeljano delavnico in predstavljenimi vsebinami zelo zadovoljna. Kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili:vodenje dokumentacije, internih aktov in različnih evidenc, delo in nadzor šolske inšpekcije, ter organizacijo in izvajanje izobraževanja. Pohvalili so predavateljico mag. Marijo Karba, všeč jim je bila njena strokovnost, pripravljenost, in koristni napotki, ki so jih dobili v času usposabljanja.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:37:06