Uspešno smo izpeljali pilotno izvedbo programa Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja

Za zaključeno skupino udeležencev iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto smo konec marca izpeljali pilotno izvedbo programa, Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja. Na delavnici je bilo prisotnih 18 udeležencev, v glavnem predstavnice ženskega spola.

Z izpeljano delavnico in vsebinami programa so bili zadovoljni, posebej so pohvalili predavateljici, njuno strokovnost, všeč jim je bilo, da sta v času izobraževanja izmenjavali različne metode dela, od predavanja, diskusije, dela v skupinah, itd. Zelo so pohvalili učno gradivo, ki so ga prejeli, kot najbolj zanimive vsebine pa so izpostavili: Načrtovanje programa glede na ugotovljene potrebe, Metode za ugotavljanje izobraževalnih potreb, Izbrani modeli za analizo potreb in Praktično delo v skupinah. Ravno praktično delo na konkretnih primerih iz njihovega okolja je bilo s strani udeležencev izpostavljeno kot tisto, ki bi si ga v prihodnje želeli še v večji meri.

Zahvalili so se nam za dobro vsebinsko, pa tudi organizacijsko pripravo programa, predvsem pa so bili veseli priložnosti, da smo program izpeljali v njihovem okolju.Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 19:47:20