Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

12. aprila 2012
smo v okviru ESS projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavncev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 zaključili 3-dnevno delavnico (2., 3. in 12.4.2012) z naslovom Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Delavnico smo izpeljali v Tacnu za 21 učiteljev Policijske akademije. Udeleženci so bili zelo motivirani in so ves čas aktivno sodelovali. Skoraj 93% jih je bilo z izpeljanim usposabljanjem na splošno zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih. Ravno tolikšen odstotek jih je bilo zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih z vsebino usposabljanja. Posebej so pohvalili vse predavateljice: "Bile so odlično pripravljene in medsebojno so sodelovale."

Kot zelo zanimive vsebine so izpostavili: korake za pripravo projektnega dela, različne metode za izbor tem za projektno delo (metoda kreativnega pisanja), izdelavo ter samo predstavitev projetnih nalog.

Vzdušje na delavnici je bilo zelo ustvarjalno in sproščuje, o čemer "govorijo" tudi priložene fotografije.

Sproščeno vzdušnje na 1. delavnici


Metoda kreativnega pisanja


Izdelki metode kreativnega pisanja


Ena od predstavitev projektnih nalog


Delovno vzdušje


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.05.2022, 18:42:11