Začeli smo z e-usposabljanjem v programu Motivacija odraslih za učenje

7. maja 2012 smo na Andragoškem centru Slovenije v okviru ESS projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavncev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 pričeli z e-usposabljanjem v programu Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje.

Uvodnega srečanja se je udeležilo 21 udeležencev, ki bodo naslednjih 5 tednov z usposabljanjem nadaljevali v spletni učilnici.

Udeleženci so bili z uvodnim srečanjem zelo zadovoljni, predavatelja-mentorja, Suzana Strmšek Turk in dr. Marko Radovan, sta jih seznanila s teorijami motivacije, motivi in ovirami pri motivaciji, predstavila sta spletno učilnico in jih razdelila v štiri skupine. V drugem delu dneva so z delom nadaljevali v spletni učilnici, kjer so spoznali načine in metode dela ter opravili prvo nalogo.

Usposabljanje bodo zaključili 8. junija, ko se ponovno srečajo na zaključni delavnici, na kateri bodo predstavili svoje motivacijske načrte.


O motivaciji z dr. Markom Radovanom


Delo "pod budni očesom" Suzane Strmšek Turk


Delo v spletni učilnici


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 19:02:09