Profesionalna in osebnostna rast s pomočjo supervizije

 

6. junija smo uspešno izpeljali pilotno izvedbo programa Profesionalna in osebnostna rast s pomočjo supervizije. Izvajalka je bila zunanja sodelavka Andragoškega centra mag. Nikolaja Munih, prisotnih pa je bilo 14 udeležencev iz različnih izobraževalnih organizacij, od tega jih 36 odstotkov opravlja delo učitelja.
Z izpeljano delavnico in vsebinami je bilo 60 odstotkov zelo zadovoljnih, ostali zadovoljni. Kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili: metode in tehnike dela v superviziji ter spoznavanje temeljnih pojmov o supervziji in o samem delu supervizorja.
Zelo so pohvalili predvateljico. Opisali so jo kot strokovno, suvereno, pozitivno naravnano osebo, ki je znala zelo nazorno in strukturirano prikazati uporabnost metode supervizije, ves čas pa je imela tudi  izreden posluh za udeležence. Všeč jim je bil praktčni del delavnice, ko so delali na konkretnih primerih. Napisali so, da bi si želeli tega še več, kar bomo pri naslednji izvedbi, ki bo že 11. junija,  upoštevali.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:52:37