Pilotna vpeljava ekspertne zunanje evalvacije - srečanje sodelujočih izobraževalnih organizacij

20. junija 2012
smo izvedli 1. srečanje izobraževalnih organizacij, ki pilotno sodelujeta v projektu Ekspertna zunanja evalvacija v izobraževanju odraslih.

Z direktoricama in koordinatorjema ekspertnih zunanjih evalvacij na Ljudski univerzi Murska Sobota in Ljudski univerzi Šentjur smo se pogovorili o izhodiščih, namenu in poteku ekspertne zunanje evalvacije. Obravnavali smo obe področji in merila, ki bodo predmet zunanje evalvacije ter vodilo za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije. Organizaciji bosta samooceni kakovosti pripravili do septembra 2012.

Utrinek s srečanja s sodelujočima izobraževalnima organizacijama v projektu


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:06:05