Zaključili smo z e-usposabljanjem o motivaciji odraslih za učenje in izobraževanje

8. junija 2012
smo na ACS-u zaključili s 5-tedenskim e-usposabljanjem v programu Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje, ki smo ga izpeljali v okviru ESS projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih 2011-2014.

Udeleženci so bili na splošno zelo zadovoljni z izpeljavo programa (kar 92 odstotkov), kar 77 odstotkov jih je bilo zelo zadovoljnih z vsebino usposabljanja. Kot najbolj zanimive so izpostavili naslednje: e-motivacija, spletna učilnica, motivacijski načrt "po receptu", sodelovanje, timsko delo in po vsemu temu ponovno srečanje.

Usposabljanje je uspešno zaključilo 15 udeležencev.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 20:08:46