Uspešno izpeljan modul Splošna in teoretska spoznanja o razvoju kariere

11. maja 2012 smo uspešno zaključili s prvim modulom v okviru programa Razvoj učiteljeve poklicne poti, ki se je izvajal 25. in 26. aprila 2012 ter 10. in 11. maja 2012.

Na modulu z naslovom Splošna in teoretska spoznanja o razvoju kariere so se udeleženci seznanili s sodobnimi spoznanji o karieri in pridobili znanja o tem kako ustrezno načrtovati in se ukvarjati z lastnim profesionalnim razvojem, spoznali pa so tudi zunanji in organizacijski vidik razvoja kariere. V nadaljevanju modula je bil poudarek na prepoznavanju najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo v karieri posameznika. Udeleženci so med drugim spoznali tudi več možnih poti razvoja kariere in razloge za razlike ter opredelili dosedanjo karierno izkušnjo – lastno poklicno pot glede na S-model in izdelali načrt kariere.

Prvega modula se je udeležilo 22 udeležencev.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 18:14:38