Izpeljano spopolnjevanje vodij in mentorjev študijskih krožkov

30. in 31. marca
smo v Bovcu izpeljali spopolnjevanje vodij in mentorjev študijskih krožkov v obsegu 8 ur, kjer je potekalo redno letno srečanje mentorjev, ki vedno beleži odličen odziv. Predavatelja in domačina, Iztok Mlekuž (na sliki) in Dušan Čopi sta skupaj z uvodom Nevenke Bogataj, predstavila posebnost Posočja, skupnostno učenje v eni najstarejših avtohtonih oblik skupnostnega delovanja, v agrarnih skupnostih. Vzporednice in razvojne potenciale take intermediarne strukture je predstavila Nevenka Bogataj. Tamkajšnja agrarna skupnost je namreč ena od redkih, ki je bila tudi javno izpostavljena zaradi svoje kakovosti, obenem pa se srečuje z mnogimi ovirami. Ob razpravi o  prednostih in slabostih skupnostnega učenja in delovanja smo skupaj z udeleženci iskali vzvode nadaljnjega razvoja študijskih krožkov. Manj znano temo in predavatelja so udeleženci zelo pohvalili.

 


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 27.01.2021, 04:58:42