Izšla publikacija Andragoško vodenje

Avgusta 2012 smo v projektu ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 (aktivnost Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo) izdali publikacijo Andragoško vodenje avtoric mag. Marije Velikonje, Metke Svetina in dr. Tanje Možina.

Publikacija je namenjena vodjem izobraževanja odraslih in učiteljem. V publikaciji je opredeljena vloga vodje izobraževanja odraslih kot andragoškega vodje. Obravnavan je učiteljev profesionalni razvoj, prikazani so vplivi, ki jih prinašajo v njegovo delo z odraslimi njegova pojmovanja o učenju in znanju. Predstavljene so značilnosti odraslih udeležencev izobraževanja, ki jih morata poznati vodja izobraževanja odraslih in učitelj, ki poučuje odrasle. Tovrstna strokovna izhodišča so v nadaljevanju umeščena v postopke priprave in udejanjanje izvedbenega kurikula.

V elektronski obliki (pdf) je publikacija dostopna tukaj.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 18:19:00