Usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje

25. in 26. septembra 2012 smo izpeljali dvodnevno usposabljanje ekspertnih zunanjih evalvatork, ki bodo sodelovale v pilotnih ekspertnih zunanjih evalvacijah v organizacijah za izobraževanje odraslih v letu 2012.

Udeleženke usposabljanja so se najprej seznanile s konceptom ekspertne zunanje evalvacije ter spoznale področji in merila, ki so predmet zunanje evalvacije v letu 2012. Na praktičnem primeru so opravile pregled in ovrednotenje samoocene izmišljene izobraževalne organizacije ter pripravile primerna vprašanja za razgovore na obisku izobraževalne organizacije. Seznanile so se s pripravo in izpeljavo obiska v izobraževalni organizaciji ter s pomočjo igre vlog tudi le-tega zaigrale. Ob zaključku srečanja so udeleženke dobile še napotke za pripravo končnega poročila o ekspertni zunanji evalvaciji.

Andragoški center Slovenije je za izpeljavo pilotnih zunanjih evalvacij pripravil potrebne instrumente, dokumente in usmeritve. Ekspertne zunanje evalvacije bo šest ekspertnih zunanjih evalvatork s sodelavkami ACS-a izpeljalo na dveh izobraževalnih organizacijah od oktobra do decembra 2012.


Ekspertne zunanje evalvatorke pri igri vlog


Ekspertne zunanje evalvatorke pri igri vlog


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:41:43