Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega izobraževanja
25. in 26. septembra ter 11. oktobra 2012 smo na Andragoškem centru izpeljali 24-urno delavnico z naslovom Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Na delavnci je bilo prisotnih 20 udeležencev, izvajalki sta bili zunanji sodelavki Andragoškega centra, Raduška Žepič in Breda Zupanc.

Z izpeljano delavnico in uporabljenimi metodami dela so bili udeleženci zadovoljni, pohvalili so obe predavateljici, še posebej Raduško Žepič. Večini udeležencev so bile zanimive vse predstavljene vsebine, posebej pa so izpostavili naslednje: načrt ocenjevanja znanja: konkretni napotki, vzorci in priporočila za izdelavo, spremljanje osebnega izobraževalnega načrta v individualnem organizacijskem modelu in oblikovanje izvedbenega kurikula. Všeč jim je bilo, ker so predavateljice vsebine popestrile s  konkretnimi primeri, ki bi si jih tekom usposabljanja želeli še več.
Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 11:24:02