Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

Za zaključeno skupino 12-ih notranjih predavateljev iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, smo 4. ter 18. in 19. oktobra 2012 izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom: Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja. Delavnico sta vodila zunanja sodelavca Andragoškega centra Mirjam Dominko in Miran Morano.

Udeleženci so se  naučili bolj samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih, še posebej poglobljeno so spoznali vlogo moderatorja. Izboljšali so tudi svoje trenerske sposobnosti in spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev.

Tako z vsebinsko, kot z organizacijsko izvedbo delavnice so bili zelo zadovoljni, pohvalili so oba predavatelja, njuno strokovnost in zavzetost ter napisali, da bi si želeli posamezne vsebine v prihodnosti še poglobiti.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 11:09:39