Izšla publikacija Kompetenčna zasnova spopolnjevanja izobraževalcev odraslih

Decembra 2012 smo v projektu ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 (aktivnost Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo) izdali publikacijo Kompetenčna zasnova spopolnjevanja izobraževalcev odraslih avtoric Sonje Klemenčič, dr. Tanje Možina in Natalije Žalec.

Publikacija je namenjena vsem, ki delujejo v izobraževanju odraslih. V publikaciji najdemo:
• najpomembnejše izsledke študije o kompetenčni zasnovi spopolnjevanja izobraževalcev odraslih, ki smo jo v letu 2009 opravili na Andragoškem centru Slovenije,
• opredelitev kompetenc kot izhodišče za načrtovanje spopolnjevanja izobraževalcev odraslih,
• oblikovano kompetenčno zasnovo spopolnjevanja izobraževalcev odraslih.

Kompetenčno zasnovo spopolnjevanja izobraževalcev odraslih smo v nadaljevanju uporabili kot orodje (pripomoček) pri presojanju razvitosti programske ponudbe spopolnjevanja za izobraževalce odraslih na Andragoškem centru Slovenije. Z njeno pomočjo smo želeli ugotoviti, kateri del programske ponudbe je že dovolj razvit, kateri pa ne in zahteva oblikovanje novih programov.
Publikacija se zaključi z metodološkimi izhodišči za načrtovanje programov andragoškega spopolnjevanja z upoštevanjem kompetenčne zasnove.

V elektronski obliki (pdf) je publikacija dostopna tukaj.

 


Kompetenčna zasnova spopolnjevanja izobraževalcev odraslih


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 19:36:10