V okviru aktivnosti usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo smo uspešno izpeljali prvo delavnico

30. in 31. januarja smo za zaključeni skupini predavateljev iz Zveze svobodnih sindikatov in Mestne knjižnice Ljubljana, uspešno izpeljali 16- urno delavnico z naslovom: Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov. Na delavnici je bilo prisotnih 21 udeležencev, vodila sta jo zunanja sodelavca Andragoškega centra Slovenije, dr. Suzana Turk Strmšek in Radovan Krajnc.

Udeleženci so tekom usposabljanja spoznali temeljne značilnosti samostojnega učenja ter prednosti in omejitve rabe e-gradiva, spletno učilnico pa so analizirali tudi z vidika komunikacije in doseganja pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju. Ob zaključku so se s pomočjo programa eXe še sami preizkusili v izdelavi in pripravi e-gradiva.

Z izpeljano delavnico so bili zelo zadovoljni, znanje, ki so si ga pridobili, pa bodo lahko koristno uporabili pri svojem nadaljnem delu.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 07:46:53