Izpeljali smo delavnico Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

20. in 21. februarja 2013 smo na ACS  izpeljali delavnico Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja. Udeleženci, na delavnici jih je bilo prisotnih 15, so prihajali iz različnih izobraževalnih organizacij iz vse Slovenije, dobra tretina jih v organizaciji opravlja delo organizatorja izobraževanja.

Predavateljica jih je najprej seznanila  s teoretičnimi opredelitvami kompetenc, v nadaljevanju pa so spoznali še Korthagenov model jedrne refleksije in se seznanili z različnimi ravnmi refleksij (na ravni okolja, vedenjskih vzorcev, kompetenc, identitete in poslanstva). 

Udeleženci so bili z izpeljano delavnico zelo zadovoljni. Pohvalili so predavateljico Sandro Bohinec Gorjak, ki je po njihovem mnenju vsebine predstavila zelo sistematično in jih podprla z veliko praktičnimi primeri. Všeč jim je bilo, ker je z njimi ves čas  vzpostavljala  zelo dober in upoštevala njihove želje in predloge. Andragoškemu centru kot organizatorju usposabljanja in spopolnjevanja pa so se zahvalili za vsebinsko dobro pripravljeno delavnico in napisali, da si želijo, da se kmalu spet srečamo na kakšni podobni delavnici.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 08:06:29