V okviru aktivnosti usposabljanje za andragoško delo smo uspešno izpeljali zadnjo, četrto delavnico

20. in 21. marca 2013 smo za učitelje iz gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku izpeljali 8-urno delavnico Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja. Na delavnici, ki jo je vodila Sandra Bohinec Gorjak, je bilo prisotnih 18 učiteljev.

Udeleženci so se na začetku na kratko seznanili s teoretičnimi opredelitvami kompetenc, v nadaljevanju pa so spoznali Korthagenov model jedrne refleksije in različne ravni refleksij (na ravni okolja, vedenjskih vzorcev, kompetenc, identitete in poslanstva). 

Z izpeljano delavnico so bili zelo zadovoljni. Pohvalili so predavateljico Sandro Bohinec Gorjak, ki je po njihovem mnenju vsebine predstavila zelo sistematično in jih podprla tudi s praktičnimi primeri, ki bi si jih  nekateri udeleženci želeli še več. Andragoškemu centru, kot organizatorju usposabljanja in spopolnjevanja, pa so se zahvalili za priložnost, ki jim je bila omogočena s tem, da so se lahko brezplačno udeležili vsebinsko tako zanimive delavnice.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:00:03