Uspešno smo izpeljali delavnico Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, smo v njihovih prostorih 22. in 23. aprila 2013 izpeljali 16-urno delavnico Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih. Na delavnici, ki jo je vodila mag. Nikolaja Munih, je bilo prisotnih 17 udeležencev.

V dveh dneh intenizivnega usposabljanja so udeleženci spoznali in tudi praktično preizkusili različne metode, pristope in tehnike dela z odraslimi udeleženci. Kljub temu, da so imeli veliko priložnosti za izmenjavo medsebojnih izkušenj, so nekateri v evalvacijskih vprašalnikih napisali, da bi si želeli še več praktičnega dela in še več primerov dobre prakse.

Z izpeljano delavnico so bili na splošno zadovoljni, tako z vsebinskim, kot tudi z organizacijskim delom. Pohvalili so predavateljico mag. Nikolajo Munih, Andragoškemu centru, kot organizatorju izobraževanja, pa so zaželeli uspešno delo še naprej.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.09.2021, 06:10:03