Uspešno zaključeno temeljno usposabljanje za mentorje študijskih krožkov

Z zaključnim srečanjem Temeljnega usposabljanja za mentorje študijskih krožkov, 13. maja 2013, na Andragoškem centru Slovenije (ACS) smo uspešno izpeljali usposabljanje novih mentorjev študijskih krožkov.

Udeleženci so na uvodnem srečanju, 7. marca 2013, na ACS spoznali temeljne značilnosti izobraževanja odraslih in študijskih krožkov, motive in ovire pri vključevanju v študijske krožke, vlogo mentorja ter se usposobili za delo v spletni učilnici, kjer se je usposabljanje nadaljevalo. Nato so se udeležili dvodnevnega srečanja, 19. in 20. aprila 2013, v Rakovem Škocjanu, na katerem so med drugim spoznali naloge mentorja ŠK, razvoj in delo mentorja ŠK v skupini ter metode dela v študijskih krožkih. Usposabljanje se je zaključilo s srečanjem, 13. maja 2013. Na njem so se udeleženci seznanili s področjem financiranja študijskih krožkov, aplikacijo eSK za spremljanje delovanja študijskih krožkov ter se srečali z mentorjem ŠK, ki jim je podal bogate izkušnje s prakse. Za uspešno dokončanje programa so udeleženci pripravili tudi seminarsko nalogo.

Temeljno usposabljanje za mentorje študijskih krožkov je potekalo v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od leta 2011 do 2014 in aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje odraslih.
 

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:02:20