Uspešno zaključeno e-usposabljanje: Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje
 
Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje je eden od dveh programov temeljnega usposabljanja za osebje v središčih za samostojno učenje.
 
Na uvodnem srečanju, ki je potekalo 4. junija 2013 na Andragoškem centru Slovenije so se udeleženci seznanili s cilji in vsebino programa ter načinom in metodami dela v spletni učilnici, spoznali so teoretična izhodišča, terminologijo in pojavne oblike samostojnega učenja, koncept vseživljenjskega učenja, prepoznavnost samostojnega učenja v strateških dokumentih ter pregledali metodologijo spremljanja delovanja središča za samostojno učenje. Sledilo je pet tednov usposabljanja v spletni učilnici, ki so ga udeleženci zaključili s pripravo projektnih nalog o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje v lokalnem okolju. E -usposabljanja se je udeležilo 16 udeležencev.
 
E-usposabljanje z naslovom Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje je potekalo v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od leta 2011 do 2014 in aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje odraslih.
 

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 07:28:18