Uspešno smo izpeljali dve delavnici Transfer učenja - prenos znanja

Za zaključeni skupini notranjih mentorjev in inštruktorjev v NEK-u, smo 4. in 5. septembra izpeljali programTransfer učenja - prenos znanja v programih usposabljanja in spopolnjevanja. Usposabljanje je vodil zunanji sodelavec Andragoškega centra Miran Morano,  usposabljanja se je skupaj udeležilo 13 mentorjev in inštruktorjev.
 
Obe skupini sta bili z samo izvedbo usposabljanja zelo zadovoljni. Udeleženci so pohvalili dobro pripravljene vsebine programa, všeč jim je bil pozitiven in odprt odnos predavatelja, njegova strokovnost in zavzetost.
 
Tekom usposabljanja so spoznali  različne metode in tehnike, zadovoljni pa so bili predvsem zato, ker je predavatelj posamezne vsebine programa vedno podkrepil s konkretnimi in praktičnimi primeri.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 18:55:21