Spopolnjevanje vodij in mentorjev v središčih za samostojno učenje

18. novembra 2013 smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali spopolnjevanje za vodje in mentorje v središčih za samostojno učenje. Osebje v središčih za samostojno učenje se je seznanilo z novejšimi gradivi, ki so dostopna na spletu in namenjena tudi udeležencem v središčih za samostojno učenje. Udeleženci so spoznali serijo izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti in različne možnosti uporabe le-teh in drugih učnih gradiv z naravoslovnimi vsebinami ter multimedijskih vsebin na spletu pri individualnem delu z odraslimi udeleženci. Spopolnjevanja se je udeležilo 16 udeležencev.
 

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:06:02