Za nami je uspešno zaključena konferenca ESS
 
Ob zaključku projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 smo 4. marca 2014 organizirali strokovno konferenco z naslovom Izobraževalec odraslih in njegove raznolike vloge.
 
Na njej smo predstavili dosežene rezultate v projektu, s poudarkom na vlogi izobraževalcev odraslih v družbi in izzivih njihovega usposabljanja in spopolnjevanja v prihodnje. Podrobneje smo predstavili različne vloge izobraževalcev odraslih (izobraževalec odraslih kot vodja/organizator izobraževanja odraslih, svetovalec in mentor) in potrebe po njihovem, kompetenčno zasnovanem spopolnjevanju.
 
Več o konferenci najdete na http://pro.acs.si/izo2014.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 09:00:35