Uspešno smo izpeljali delavnico Javno nastopanje in retorika

7. januarja 2014 smo za zaključeno skupino strokovnih delavcev iz IZUM–a, izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Javno nastopanje in retorika – ogledalo naše poslovnosti. Prisotnih je bilo 18 udeležencev, predavateljica je bila zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije, Irena Potočar Papež.

Udeleženci so se tekom usposabljanja seznanili z veščinami javnega nastopanja. Spoznali so značilnosti besednega in nebesednega sporočanja ter različne načine obvladovanja treme pred javnim nastopanjem.

Z vsebinami in samo izpeljavo delavnice so bili zadovoljni. V evalvacijskih vprašalnikih so napisali, da bodo lahko vsebine koristno uporabili pri svojem nadaljnjem delu. Pohvalili so predavateljico, ki se je ves čas trudila in skrbela za to, da so se vsi udeleženci v skupini počutili dobro.
 
Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:03:51